Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією інтернет-магазину Mobilluk, далі по тексту – Продавець, укладає договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин, далі по тексту – Договір, та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://mobilluk.com.ua (далі у тексті – Інтернет-сайт).

1.2. Моментом повного й беззастережного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) і укладенням електронного договору куплі-продажу товарів вважається факт сплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижчевказані терміни мають наступне значення:

* «товар» – моделі, аксесуари, комплектуючі та супутні предмети

* «Інтернет-магазин» – згідно Закону України «про електронну комерцію» засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом укладення електронної угоди.

* «Продавець» – компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті

* «Покупець» – фізична особа, що укладає з Продавцем Договір на умовах, викадених нижче

* «Змовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, вказаних Покупцем при розміщенні замовлення та проведення оплати

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов`язується передати у власніть Покупця Товар, а Покупець зобов`язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів у Інтернет-магазині, у тому числі:

– добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину, який є у наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена у замовленні у будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі Менеджер компанії зобов`язаний довести це до відома Покупця.

4.4. За відсутності товару на складі Покупець має право замінити його товаом аналогічної моделі, відмовитися від даного товару або анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

5.1. Доставка товарів, придбаних у Інтернет-магазині здійснюється до складів транспортних компаній, де і відбувається видача замовлень.

5.2. Разом з замовленням Покупцеві надаються документі згідно законодавства України.

Права та обов`язки сторін:

6.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку призупинити надання послуг згідно цього Договору у разі поушення Покупцем умов цього Договору.

6.2. Покупець зобов`язаний:

– своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах даного Договору.

6.3. Покупець має право:

– оформити замовлення в Інтернет-магазині;

– оформити електронний договір;

– вимагати від Продавця дотримання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умв цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та діючим законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальність за:

– змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

– незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару через різну передачу кольору на моніторах персональних комп`ютерів різних моделей;

– за невідповідність і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

– за затримку та перебої у наданні Послуг (обробка замовлення та доставка товару), які відбуваються з причин поза сферою його контролю;

– за протиправні дії, що здійснюються Покупцем за допомогою доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;

7.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет самостійно відповідає за шкоду, що спричинена його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам та їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам.

7.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей даного Договору слід розуміти події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об`єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами.

7.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення спорів шляхом переговорів.

Інші умови

8.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни у даний Договір.

8.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації. При цьому при здійсненні акцепту (офрмленні замовлення та подальшій оплаті товару) Покупець надає Продавцю беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення ознчає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти).

8.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов.

8.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

8.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію по Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення розрахунків тощо.

Строк дії Договору

9.1. Електронний договір вважається укладеним з момента отримання особою що направила пропозицію укладення договору.

9.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення грошових коштів.

9.3. Сторони мають право розірвати цей Договір у односторонньому порядку у випадку невиконання одною зі сторін умов цього Договору, та у випадках, передбачених законодавством України.

 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

  1. Загальні положення

З метою поліпшення якості обслуговування та безпеки збереженя даних наших користувачів інформуємо Вас про те, які саме даі ми збираємо та яким чином ми використовуємо на нашому сайті radiodetali.com.ua (далі — сайт). Ми з повагою ставимося до конфіденційної інформації будь-якої особи, що відвідує наш сайт, тому на основі вимог діючого законодавства України та регламенту Європейського парламенту і ради нами була підготована ця Політика конфіденційності (далі — Політика).

Ця Політика не розповсюджується на сайти, перехід на які здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених на нашому сайті.

Повідомляємо, що ми застосовуємо файли cookie. З кожним вашим відвідуванням нашого сайту ми можемо збирати інформацію, що стосується приладів, які ви використовуєте, та мереж, до яких ви підключаєтеся, коли користуєтеся нашими сервісами. Це може включати таку інформацію як: IP-адресу, інформація для входу в обліковий запис, тип браузеру та версія, тип та вид плагінів браузера, операційна система та платформа, інформація проваші відвідування, у тому числі, маршрут переміщення за URL-адресами на наш сайт, черз наш сайт або з нашого сайту, продукти, які ви переглядали або шукали, помилки завантаження, довжина відвідування певних сторінок і тому подібні дані. Ми збираємо таку інформацію шляхом використання різних технологій, у тому числі cookie. Файли cookie – це невеликі блоки даних, які розміщені для тимчасового зберігання на жорсткому диску вашого комп`ютера або в мобільному пристрої з метою більш ефективного використання нашого сайту. Якщо ви надаєте нам згоду на обробку персональних даних, то це дозволяє нам використовувати файли cookie щоразу коли ви користуєтеся нашим сайтом.

  1.  Перелік персональних даних

Перелік персональних даних користувачів, які можуть бути зібрані, збережені та використані при роботі з сайтом:

— ваші прізвище, ім`я та по-батькові, ідентифікаційний номер, адреса, номер телефону, електронна адреса та інші контактні дані;

— інформація про ваш комп`ютер, включно з IP-адресою, географічним розташуванням, типом та версією браузера та операційною системою;

— інформація про ваші відвідування та використання сайту, включно з тривалістю відвідування, перегляду сторінок та шляхом навігації по сайту і таке інше;

— інформація, яку ви вводите при використанні послуг на нашому сайті;

— інформація про проведення розрахункових операцій, банківські рахунки тощо;

— інформація, що міститься у будь-яких повідомленнях, які ви надсилаєте на нашу електронну пошту та у повідомленнях, відправлених нам через сайт, включно з його комунікаційним контентом та метаданими;

— будь-яку іншу особисту інформацію, яку ви нам надсилаєте та вносите під час реєстрації на нашому сайті.

  1.  Мета обробки персональних даних

Персональні дані, надані нам вами через сайт, будуть використовуватися для таких цілей:

— адміністрування нашого сайту та бізнесу;

— персоналізація нашого сайу для вас, з метою використання наших послуг на нашому сайті;

— подачі заяв, рахунків і нагадувань про списання платежів;

— відправка вам повідомлень;

— відправка вам повідомлень електронною поштою, які ви спеціально витребували;

— надання третім стоонам статистичної інформації про користувачів (але без надання третім сторонам інформації, що дозволить ідентифікувати будь-якого окремого користувача);

— розгляд запитів та скарг, зроблених вами або про вас з приводу нашого сайту;

— забезпечення безпеки нашого сайту та запобігання шахрайству;

— перевірка дотримання умов, що регулюють використання нашого сайту (включно з моніторингом особистих повідомлень, відправлених нам через нашу службу обміну особистими повідомленнями на сайті);

— а також інші види використання.

Окрім того ми використовуємо ваші персональні дані у маркетингових цілях відповідно до закону. При використанні ваших персональних даних для прямого маркетингу (комерційна розсилка та маркетингові повідомлення про нові продукти, послуги та пропозиції, які, за нашою думкою, будуть вам цікаві) ми включаємо посилання, при переході за якими ви можете відмовитися від підписки на такі повідомлення в майбутньому.

  1. Доступ до ваших персональних даних

Ми вправі розкрити вашу особисту інформацію лише в виключних випадках та тільки для цілей, викладених у даній Політиці, будь-кому з наших співробітників, посадових осіб, страхувальників, професійних консультантів, агентів, постачальників, субпідрядчиків тощо, а також іншим юридичним особам, що здійснюють подібну хазяйську діяльність.

Персональні дані можуть бути надані третім особам у таких випадках:

— надання вами однозначної згоди на таку передачу;

— необхідність заключення або виконання угоди між нами та третьою особою на вашу користь;

— необхідність для формування та здійснення правових процедур (претензії, позови, судові процеси тощо);

— при наявності значущих підстав суспільної користі;

— за вмотивованими запитами державних органів, що мають право вимагати та отримувати такі дані та інформацію.

За виключенням випадків передбачених даною Політикою ми зобов`язуємось не надавати вашу особисту інформацію третім особам.

  1. Період зберігання персональних даних

Ваша згода на обробку персональних даних діє протягом невизначеного строку. Строк зберігання ваших персональних даних не обмежений. Ваші персональні дані обробляються в строк не більший, ніж це необхідно у відповідності до їх законного призначення та цілей, визначенних даною політикою.

  1. Ваші права

При наданні нам ваших персональних даних для обробки у вас є наступні права:

— ви можете вимагати доступ до ваших персональних даних;

— ви можете вимагати виправлення будь-яких невірних персональних даних про вас;

— ви маєте право вимагати видалення будь-яких ваших персональних даних;

— ви маєте право на обмеження і заперечення проти обробки ваших персональних даних, а також право на мобільність даних;

— ви маєте право у будь-який момент відкликати вашу згоду на обробку персональних даних.

Для реалізації вказаних прав вам необхідно звернутися до нас з письмовою заявою, надісланою на цю електронну адресу:  web@radiodetali.com.ua

Але мусимо звернути вашу увагу на те, що робота деяких можливостей сайту, для яких необхідна наявність ваших персональних даних може бути припиена з моменту їх видалення.

Цей сайт не призначений та не розроблений для дітей до 14 років. Обробка персональних даних неповнолітніх осіб віком від 14 до 18 років здійснюється лише при наявності згоди батьків (усиновитеів) або опікунів.

Якщо у вас є скарга будь-якого виду щодо обробки ваших персональних даних, ви можете звернутися до нас, до Вповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

  1. Безпека даних

Повідомляємо вам, що для захисту ваших персональних даних прийняті всі необхідні засоби від несанкцінованого доступу, змінення, розкриття або знищення з застосуванням відповідних технічних та організаційних інструментів.

Ми використовуємо технологію шифрування даних HTTPS від вашого браузера до сайту mobilluk.com.ua.

На жаль, необхідно визнати, що передача інформації через інтернет не завжди є повністю безпечною. Тому, як тільки ми отримаємо вашу інформацію ми зробимо все можливе для захисту ваших персональних даних.

Ви несете відповідальність за те, щоб пароль, який ви використовуєте для доступу для нашого сайту був конфіденційним. Ми не будемо запитувати у вас ваш пароль окрім випадків, коли ви входите на наш сайт.

  1. Зміни в умовах Політики

На сайті можуть мінятися умови Політики. У такому випадку вам необхідно періодично переглядати сайт. Всі зміни діють з моменту їх опублікування. Продовжуючи використовувати сайт ви підтверджуєте згоду з новими умовами Політики у редакції, що діє на момент використання сайту.

  1. Контактна інформація

Якщо у вас виникнуь будь-які питання стосовно нашої Політики, ви можете звернутися до нас за адресою: mobilluk@ukr.net